2020年二月的诗词 - Poetry & Photography by Oliver Yang


2月29日晨气温零下十六度!唐李商隐诗曰:“旭日开晴色,寒空失素尘。”更有意思的是这首诗的标题《四年冬以退居蒲之永乐渴然有农夫望岁之志》。如今冷暧空调,可忽视冬夏;亮灯天明,拉帘夜黑;一脚油门,无谓远近。幸得爱上摄影,尚与自然亲和,渴然有农夫望岁之志!摄于万锦市Milne Dam Conservation Park,并填词一阕南乡子:

《南乡子 • 藏头(旭日开晴色) 》

旭旦林间,
日红雪白映蓝烟。
开镜晨时心静净。
晴冷,
色暖线明光造景。· 摄影诗画:《摄影诗画:《南乡子 • 藏头(柳州螺蛳粉) 》 ·

2月29日邻居周建恒大哥和黄志华又送来他们烧制的招牌美食!太好吃了!手机摄于家中,并填词一阕南乡子:

《摄影诗画:《南乡子 • 藏头(柳州螺蛳粉) 》

柳岭如壶,
州城食美有仙厨。
螺聚鲜香酸辣味,
蛳醉!
粉爽料丰慢火烩。· 摄影诗画:《摄影诗画:《五绝 • 春望》 》 ·

这两天的大雪来袭,幸得土拨鼠预言今春早至,而红衣主教耐不住了,亮歌与万树梨花争春,2月27日摄于我家后院,并赋五绝一首:

《摄影诗画:《五绝 • 春望》 》

一夜千花白,
寒枝独火红。
鼠言春欲早,
雀唱曲由衷。· 摄影诗画:《五绝 • 藏头(横岭侧峰)》 ·

摄于万锦市Milne Dam Conservation Park,并赋诗五绝一首:

《五绝 • 藏头(横岭侧峰)》

横观须纵览,
岭断却分支。
侧影撩情处,
峰巅见海时。· 摄影诗画:《一七令 • 茶》 ·

谢谢夏倩老师的茶聚!度过一个美妙的下午,2月22日填词一阕一七令以记之:

《一七令 • 茶》

茶!茶!
精品,奇葩。
禅间味,水中芽。
围炉煮雪,海阔天涯。
一壶清茗好,三五友朋佳。
观色识香门道,来龙去脉看家。
陆羽苕溪成巨作,夏师雪国育新花。· 摄影诗画:《望江南 • 藏头(冬雪化春风)》 ·

2月19日进入二十四个节气的第二个节气 - 雨水。昨夜雪至天明,今晨气温偶尔的回升化作了短暂的春雨,真是“好雨知时节”。摄于我家后院,并填词一阕望江南:

《望江南 • 藏头(冬雪化春风)》

冬终去,
雪域旧生寒。
化墨天青酣雨雾,
春歌红雀对云烟。
风绿我家园。· 摄影诗画:《渔歌子 • 藏头(家庭日快乐)》 ·

2月17日摄于家中,并填词一阕渔歌子:

《渔歌子 • 藏头(家庭日快乐)》

家宅不大喜总盈,
庭院虽小鸟常鸣。
日月转,
快娱萦。
乐天是春化雪冰。· 摄影诗画:《落梅风 • 藏头(诗为盛放凋谢泪)》 ·

爱花人,面对花开花落,总是百感交集。宋邵雍《喜春吟》曰“ 酒因春至春归饮,诗为花开花谢吟。”唐李白《古风》曰:“孤兰生幽园,众草共芜没。虽照阳春晖,复悲高秋月。飞霜早淅沥,绿艳恐休歇。若无清风吹,香气为谁发。” 南宋陆游《卜算子》曰:“驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。 无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。” 北宋晏几道《临江仙》曰:“梦后楼台高锁,酒醒帘幕低垂。去年春恨却来时,落花人独立,微雨燕双飞。记得小苹初见,两重心字罗衣,琵琶弦上说相思。当时明月在,曾照彩云归。” 南唐李煜《相见欢》曰:“林花谢了春红,太匆匆,无奈朝来寒雨晚来风。胭脂泪,相留醉,几时重,自是人生长恨水长东。”2月15日拍摄落幕的蝴蝶兰,并将感怀填入一阕落梅风:

《落梅风 • 藏头(诗为盛放凋谢泪)》

诗仙咏,
为没呜。
盛开时、
放翁梅语。
凋零雨微双燕舞。
谢春红、
泪流心悟。· 摄影诗画:《相见欢 • 藏头(一起走过 处处是风景)》 ·

今年的情人节蛋糕和玫瑰是我们的小棉袄Ada买的。2月14日手机摄于家中,填词一阕相见欢:

《相见欢 • 藏头(一起走过 处处是风景)》

一生一世双人,
起缘神。
走北闯南浪迹、
过烟云。

处朝暮,
处朝暮,
是鲜温。
风雨雪霜同路、
景犹新。· 摄影诗画:《五绝 • 藏头(蛰虫始振)》 ·

2月13日摄于Milne Dam Conservation Park。立春二候蛰虫始振,再次与鹿相逢,喜不自禁,赋诗五绝一首:

《五绝 • 藏头(蛰虫始振)》

蜇伏长眠久,
虫蠉梦醒迟。
始闻春已近,
振响鹿先知。· 摄影诗画:《五绝 • 藏头(窗中诗画)》 ·

2月9日摄于家中,并赋五绝一首:

《五绝 • 藏头(窗中诗画)》

窗外和风意,
中宵白雪情。
诗言千句少,
画卷万花盈。· 摄影诗画:《五绝 • 菊》 ·

2月9日手机摄于家中,并赋五绝一首:

《五绝 • 菊》

满目琼妃白,
超然隐逸黄。
浅斟加饭醉,
最念蟹肥香。· 摄影诗画:《五绝 • 藏头(元宵安康)》 ·

摄于Markham ,并赋五绝一首:

《五绝 • 藏头(元宵安康)》

元夜千城静,
宵窗独月明。
安心多保重,
康健百忧轻。· 摄影诗画:《减字木兰花 · 藏头(踏雪寻梅 再续鹿缘)》 ·

2月6日摄于Milne Dam Conservation Park。立春时节,与鹿重逢,喜不自禁,填词一阕减字木兰花以记之:

《减字木兰花 · 藏头(踏雪寻梅 再续鹿缘)》

踏歌迈步,
雪舞纷飞花满树。
寻梦春光,
梅胜琼妃一段香。

再挥墨笔,
续写美图心里画。
鹿本相知,
缘到重逢总不迟。· 摄影诗画:《五绝 • 藏头(东风解冻)藏尾(气新立春)》 ·

一年之计在于春,立春一侯东风解冻。摄于家中,并赋五绝一首:

《五绝 • 藏头(东风解冻)藏尾(气新立春)》

东旭升祥气, 风和降喜新。 解难重计立, 冻域妙回春。· 摄影诗画:《减字木兰花 • 藏头(2020 0202)》·

2月2日摄于2020年2月2日摄于我家后院和家门口,并填词一阕减字木兰花:

《减字木兰花 • 藏头(2020 0202)》

二仪万物,
零茂平常天地阔。
二月何芳?
零散飞花泪湿窗。

零星小雪,
二雀寒枝轻唱绝。
零落残枫。
二彩风骚喜庆红。· 摄影诗画:《五绝 • 藏头(二月早安)》·

2月1日摄于我家后院,并赋五绝一首:

《五绝 • 藏头(二月早安)》

二啼冬静破,
月始立春来。
早日乌云去,
安恬福乐回。更多专辑

Oliver YANG
Graphic Artist, Web Designer, Photographer & Instructor in Toronto
Tel: 416-716-8728

Oliver Yang

Create Your Badge

Event | Fashion | Product
Portrait | Wedding | Real Estate

Black & White | Photography & Poetry
Chinese Art Photography | Follow Me @ FaceBook
photographerintoronto.blogspot.ca

Photography by Oliver YANG    |    Copyright © oliveryang.com, all rights reserved.
Web design: E IMAGE INC.
Background Music Copyright © William Lavigne